Verbouw

U wilt een uitbreiding van uw werkplekken van uw bedrijfsruimte. Of de keuken een andere bestemming geven of extra berg- en werkruimte. Bouwbedrijf Gunnewiek gaat samen met u de uitdaging aan om uw zaken te regelen en uit te voeren om de nieuwe werk- en woonwensen te realiseren. Belangrijk is een goede voorbereiding om niet tijdens de verbouwing voor verrassingen te komen te staan.

De volgende vragen komen daarbij aan de orde:
Wat wilt u verbouwen?
Hoe zijn de gevolgen voor de indeling van het pand?
Welke sfeer en uitstraling zal het gebouw moeten krijgen?

Sta dan stil bij de volgende aspecten:
1) Wat zijn uw wensen
2) Vergunningen
a) Heeft u een vergunning nodig? b)  Informeer bij Bouw & Woningtoezicht in uw gemeente. Weet dat er een inspraakprocedure is waarbij een ieder bezwaar tegen uw bouwplannen kan maken.
3) Budget
Wat mag de totale verbouwing gaan kosten? Informeer over de financiering bij uw hypotheekadviseur of via bank.
4) Planning
Het bouwproces heeft tijd nodig. Een vergunning duurt een periode en tijdens de verbouw kunnen problemen opduiken die van tevoren niet waren te voorzien. Soms kunnen bepaalde delen van het huis niet worden gebruikt. Te denken valt aan verplaatsen van bestaande spullen elders opslaan, of tijdelijk te verhuizen naar een andere plek.
5) Bouwperikelen
Overdag zijn er veel mensen over de vloer. Stof en geluidsoverlast en het regelen van diverse zaken zoals het uitzoeken van materialen vergt veel tijd. Om overlast van de breekactiviteiten naar de omgeving toe te beperken is het beter om naaste bewoners in een vroeg stadium op de hoogte te brengen van de verbouwing en eventuele ongemak.